Advokat Mirsad Tatarević

meni

Zemljišne knjige

Upisi nekretnina (zemljišta, zgrade, stanova i poslovnih prostorija i drugih građevinskih objekata) u zemljišne knjige, kao i upisi sudskih presuda u zemljišne knjige; Upisi u zemljišne knjige promjena po osnovu Ugovora o izvršenom prometu nekretnina; Pribavljanje zemljišno-knjižne dokumentacije; Vođenje svih postupaka utvrđenih Zakonom o zemljišnim knjigama.