Advokat Mirsad Tatarević

meni

Zastupanje pred Sudom Bosne i Hercegovine

Advokatska kancelarija Tatarević je od osnivanja pa sve do danas uspješno zastupala veliki broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hrecegovine u radnim sporovima u vezi isplate naknade za prevoz, isplate razlike plata i i drugih naknada, kako u parničnom tako i u izvršnom postupku.