Advokat Mirsad Tatarević

meni

Vlasničko pravni i imovinsko pravni odnosi

Vođenje imovinsko pravnih sporova u parničnom postupku pred Sudovima Bosne i Hercegovine iz oblasti prometovanja nekretnina: zemljišta, stanova, zgrada na teritoriji Bosne i Hercegovine; Advokatska kancelarija ima iskustvo i u rješavanju imovinskopravnih odnosa u vezi sa građenjem, kao i u pružanju pravne pomoći prilikom prometa nepokretnosti, a naročito u primjeni Zakona o građevinskom zemljištu, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o prostornom uređenju i drugih relevantnih pozitivnih pravnih propisa.