Advokat Mirsad Tatarević

meni

Porodično pravo

Advokatska kancelarija u oblasti Porodičnog prava pruža usluge u sporovima za razvod braka, ostvarivanju roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera; u sporovima o utvrđivanju i podjeli imovine (bračne il vanbračne stečevine) stečene u toku trajanja bračne ili vanbračne zajednice; u postupcima utvrđivanja materinstva i očinstva sudskom odlukom; u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti.