Advokat Mirsad Tatarević

meni

Nasljedno pravo

U oblasti Nasljednog prava Advokatska kancelarija pruža usluge pokretanja ostavinskog postupka i usluge zastupanja u ostavinskom postupku.