Advokat Mirsad Tatarević

meni

Kontakt

Advokat Mirsad Tatarević diplomirao je na pravnom fakultetu u Banja Luci i stekao zvanje diplomirani pravnik. Prije otvaranja advokatske kancelarije radio 19 godina u privredi. U Imenik advokata Advokatske komore BiH upisan sa danom 1. 5. 2001. godine.